Dom sv.Vincetna PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Sobota, 30 Január 2010 18:31

Dom sv.Vincetna, Kollárova 14, Banská Bystrica 974 01

Mgr. Uhríková Jolana - vedúca zariadenia, odborný garant pre Dom sv. Vincenta

kontakt: 048/4147168,


Dom sv. Vincenta bol zriadený v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.  V roku 1993 bol ako prvý na Slovensku a slúži dievčatám z detských domovov a osobitných škôl internátnych. Zriaďovateľom tohoto zariadenia je Slovenské misijné hnutie, Skuteckého 4, Banská Bystrica.

Situácia týchto dievčat je veľmi zložitá, nakoľko sa mladý človek po odchode z predchádzajúcich zariadení ocitne bez rodinného zázemia, ubytovania, bez práce, bez potrebného finančného zabezpečenia a spoločenských istôt.

Sociálne zariadenie poskytuje ubytovanie rodinného typu so špeciálnym adaptačným programom na rodinný a spoločenský život, ďalej poskytuje sociálne poradenstvo, pracovnú terapiu, sociálnu rehabilitáciu, indiividiálnu prácu s klientom, možnosť prípravy stravy v kuchynkách, možnosť prania a žehlenia osôb. vecí, programy prevencie pre dievčatá cieľovej skupiny, záujmovú činnosť, športovú a kultúrnu činnosť. Maximálna kapacita je 30 dievčat.

Tieto aktivity zastrešujú dva väčšie programy:

- program resocializácie ... zameraný na získanie pracovných návykov dievčat cieľovej skupiny

- program adaptácie na samostatný život , resp. založenie vlastnej rodiny

Dievčatá  spoločne s personálom založili hudobnú skupinu a vystupujú napr. pre väzňov v Banskej Bystrici - Kráľovej, a na rôznych akciách v Dome SMH v B.Bystrici.

 


Posledná úprava Pondelok, 24 Jún 2019 08:36
 

Fotogaléria

Predajňa Mi...
Image Detail
Predajňa Mi...
Image Detail
Predajňa Mi...
Image Detail