Dom sv.Vincetna PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Sobota, 30 Január 2010 18:31

Dom sv.Vincetna, Kollárova 14, Banská Bystrica 974 01

Mgr. Uhríková Jolana - zodpovedný zástupca pre Dom sv. Vincenta

kontakt: 048/4147168,


ÚTULOK bol zriadený v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z § 26 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.  V roku 1993 bol ako prvý na Slovensku a slúži dievčatám z detských domovov a osobitných škôl internátnych. a z krízových rodín. Zriaďovateľom tohoto zariadenia je Slovenské misijné hnutie, Skuteckého 4, Banská Bystrica.

Situácia týchto dievčat je veľmi zložitá, nakoľko sa mladý človek po odchode z predchádzajúcich zariadení ocitne bez rodinného zázemia, ubytovania, bez práce, bez potrebného finančného zabezpečenia a spoločenských istôt.

Zariadenie poskytuje ubytovanie rodinného typu so špeciálnym adaptačným programom na rodinný a spoločenský život, ďalej poskytuje sociálne poradenstvo, pracovnú terapiu, sociálnu rehabilitáciu, indiividuálnu prácu s prijímateľom sociálnej služby, možnosť prípravy stravy v kuchynkách, možnosť prania a žehlenia osôb. vecí, programy prevencie pre dievčatá cieľovej skupiny, záujmovú činnosť, športovú a kultúrnu činnosť. Maximálna kapacita je 30 dievčat.

Tieto aktivity zastrešujú dva väčšie programy:

- program resocializácie ... zameraný na získanie pracovných návykov dievčat cieľovej skupiny

- program adaptácie na samostatný život , resp. založenie vlastnej rodiny

 

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY

za rok 2019

Podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

SLOVENSKÉ MISIJNÉ HNUTIE, SKUTECKÉHO 117/4, BANSKÁ BYSTRICA

 

 

 

ÚTULOK

 

ŠPECIALIZOVANÉ

PORADENSTVO

 

KOMUNITNÉ

CENTRUM

 

Položka

N á z o v

(v EUR)

(v EUR)

(v EUR)

610+620

Mzdy a odvody

57 147

7 623

3 273

632

Energie

10 815

738

3 168

632

Voda

4 112

 

702

632

Telefon, poštovné

268

451

187

633

Materiál

4 398

127

 

634

Doprava

5 963

 

 

635

Oprava a údržba

3 417

 

 

637

Služby

6 490

61

2 715

 

 

 

 

 

SPOLU:

92 610

9 000

10 045

 

Náklady na 1 klienta /rok

3 500

184

228

 

Náklady na 1 klienta/mesiac

 

293

15

19

CENNÍK poskytovaných sociálnych služieb platný od 1.1.2018, schválený výborom SMH Banská Bystrica dňa  11.7.2017.

ÚTULOK - 2,00€/deň

Vypracovala: Kubišová Vlasta v.r. ekonomický manažér SMH

Schválil: Mgr. Oliver Mečiar v.r. štatutárny zástupca SMH

 


Posledná úprava Piatok, 21 August 2020 18:17
 

Fotogaléria

Predajňa Mi...
Image Detail
Predajňa Mi...
Image Detail
Predajňa Mi...
Image Detail