Kluby SMH Tlačiť
Napísal Administrator   
Sobota, 30 Január 2010 18:28

Slovenské misijné hnutie je záujmové združenie fyzických osôb, zaregistrované na MV SR v Bratisllave v roku 1991. Činnosť realizujeme v zmysle Stanov SMH, jej poslania a cieľov.

Dôležitým programom v zmysle Stanov SMH je:

pomoc misiám: v duchovnej, materiálnej, finančnej pomoci a posielaní balíkov kňazom, rehoľným spoločenstvám, laikom pôsobiacim v zahraničí - Rusko Ufa, Ukrajina Žitomír,Perečín, Užhorod, Argentína, Albánsko, Kazachstan, India, Indonézia, Filipíny, Haiti, Angola, Zambia, Sudán, Etiopia, Keňa, Nižný Tagil, Kongo, Papua Nova Guinea, Filipíny, Rwanda, Senegal, Angola, Turkmenistan, Rumunsko..

podpora doma: reholiam na Slovensku - Palotíny, Saleziáni don Bosca, Dcéry Panny Márie Pomocnice, Misijná spoločnosť sv.Vincenta de Paul, sociálnym zariadeniam, občianskym združeniam, TV LUX, Rádio Lumen, viacdetným rodinám, farským úradom, domom dôchodcov, rómskej komunite. Cez Potravinovú banku Slovenska pomoc charite, väzňom, útulkom pre dievčatá a chlapcov a pod.

podpora evanjelizácie:

- modlitbové skupiny

- príprava dievčat z Domu sv. Vincenta k prijatiu sviatosti

- práca s miništrantami

INÉ AKTIVITY: zber, triedenie, obstrihávanie a balenie použitých poštových známok, zber okuliarov a sklíčok, zber mincí, telef. kariet, cestov. lístkov, pohľadníc, ružencov, šírenie misijnej tlače, časopisov a pod., zber a výdaj šatstva pre viacdetné rodiny,osoby v hmotnej núdzi a bezdomovcov.

Kluby SMH na Slovensku sa zapájajú do projektov: Adopcia srdca, Adopcia detí na diaľku, Boj proti chudobe, Tehlička pre Sudán, Angolu a Keňu, Adopcia triedy v Sudáne v meste Tonj a Wau.

Kluby SMH na Slovensku:

Banská Bystrica-Skuteckého 4, Brusno 544,  Dolný Kubín-Kňažia 221/2, Ilava- Medňanska 523, Košice Staré Mesto-Hviezdoslavova 7 , Košice nad Jazerom-Poludníkova 3, Kobyly 98, Michalovce-Kuzmányho 4, Nižná-Radlinského 146, Ražňany 187, Ružomberok-Na Hôrky 24, Skalica-Pod Hájkom 31, Šaľa-Hodžova 18,  Trnava-Jiraskova 54, Tvrdošín-Krásna Hôrka 180/2, Udavské 343, Varín-Hviezdoslavova 540,  Žilina-Zástranie 74

 

 

 

 

 

Posledná úprava Streda, 12 August 2020 09:41