Tlačiť

 

ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2% nášmu združeniu

Obchodné meno: Slovenské misijné hnutie

Sídlo: Skuteckého 4

PSČ, Obec: 974 01 Banská Bystrica

IČO: 00681199

Právna forma: občianske združenie

 

 

 

Podporili nás

Ďakujeme predsedovi BBSK za podporu a poskytnutý finančný príspevok na zmysluplné trávenie voľného času a podporu tvorivosti dievčat z Domu sv. Vincenta, Kollárová 14, Banská Bystrica.

 

Česká organizácia F-nadace, so sídlom Praha 3, Krasová 24, zastúpená adminisrátorom nadácie Denisou Mouchovou, poskytuje nadačný príspevok vrámci "Podpory práce lektorov v SR 2018" na projekt UKÁŽEM TI CESTU K LÁSKE, ktorý realizuje RNDr. Daniela Mezovská. Príjemcom nadačného príspevku je SMH -SCVČ.

 

 

S R D E Č N E   Ď A K U J E M E !

ZAPOL, Dolný Kubín,

Herbex s.r.o.,Hrašne,

Danubius Fruct,  spol. s.r.o.,Dunajská Lužná,

BONI FRUCTI, spol. s.r.o., Dunajská Lužná

Pekáreň RACIOLA, Dunajská Lužná

Ján Dedík, Trenčianske Teplice